Onze Proportionaliteit RSD Unit-127

Iedereen mag zich tegen geweld verdedigen. Hoe en in welke mate staat omschreven in artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (Noodweer/noodweerexces). In het kort staat daar omschreven dat iedereen het recht heeft om zichzelf of een ander, maar ook eigen of andermans spullen, te verdedigen tegen een aanval. Echter, eenieder moet zich hierbij aan de wet houden. Er moet rekening gehouden worden met proportionaliteit; wat mag iemand in welke situatie in welke mate toepassen. Er zal dus nooit meer geweld mogen plaatsvinden dat strikt noodzakelijk.

Tijdens de workshops en cursussen wordt te allen tijde rekening gehouden met bovenstaande wetgeving. Dat betekent dat er geleerd wordt om vanuit deze wetgeving te handelen.

Aanmelden?

Interesse in onze diensten? Meld je nu aan!