Onze ervaring Organisaties

De RSD methode heeft zich in de loop der jaren ruimschoots bewezen bij verschillende organisaties.

Zo werk(t)en wij bijvoorbeeld samen met Stenden University, Stellingwerf Gym, NOB-opleidingen, Leeuwarden Studiestad, Willems Gerechtsdeurwaarders en Incasso, Studentsport Leeuwarden, Investicon, Aqturion, CSG Comenius, Prins Mauritsschool, OBS De Jasker, ROC Friesland College, ROC Friese Poort, International School Eerde, Stichting Band of Volunteers, Alfa College, Van Hall Larenstein, verschillende psychologen- en hulpverlening praktijken, verschillende sportscholen en verschillende onderdelen van defensie, justitie en politie.

De diversiteit in organisaties is daarmee ook te zien in diversiteit in leeftijd- en doelgroepen. We werken met leerlingen en docenten in het basis-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs. De doelgroepen lopen uiteen van politie, defensie en justitie tot alle hulpverleners van welke branche dan ook. Van front office medewerkers tot vrijwilligers en horecamedewerkers bij evenementen of managers en secretaresses.

Sinds 2013 werken wij als ervaringsdeskundigen samen om mensen met PTSS te coachen. Sindsdien hebben wij tientallen slachtoffers van geweld mogen coachen.

Getuigschriften?

Wilt u meer informatie of wilt u getuigschriften of diploma’s opvragen?